outhands

Leen Heemskerk overleden

Helaas ontving het bestuur van Rijnsburgse Boys het trieste bericht dat afgelopen zaterdag Leen Heemskerk is overleden. Leen was ‘Lid van Verdienste’ van zijn Rijnsburgse Boys

Op de rouwkaart staat te lezen:

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde en vol bewondering voor zijn wilskracht, delen wij u mede dat, na een afnemende gezondheid is overleden onze lieve vader en trotse opa

Onze vader is overgebracht naar het rouwcentrum van ‘De Laatste Eer’, alwaar gelegenheid is om afscheid te nemen en de familie te condoleren op vrijdag 22 februari van 19.30uur tot 20.30uur

De dankdienst zal gehouden worden op zaterdag 23 februari om 10.30uur in de Immanuëlkerk te Rijnsburg

Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats achter het rouwcentrum

Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren in het rouwcentrum

Leen mocht 72 jaar worden en was tot de laatste zaterdagen dat het mogelijk was, altijd aanwezig bij thuiswedstrijden van Rijnsburgse Boys 1. Leen is jaren elftalleider geweest en heeft ontelbare functies binnen Rijnsburgse Boys vervuld

Namens het bestuur wensen wij zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd