outhands

Leeftijdsgrens alcohol per 1 januari 2014 verhoogd

Op 1 januari a.s. wordt de leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd in heel Nederland. Tot 18 jaar mag er geen alcohol meer verstrekt worden. Hierbij is het doel om het overmatige drankgebruik onder jongeren tegen te gaan. Vanzelfsprekend zal dit ook voor onze vereniging gevolgen hebben.

Onlangs hebben de besturen van de voetbalclubs in Katwijk met burgemeester Wienen gesproken om hier een gezamenlijk beleid over af te spreken. Een onderdeel daarin is de eigen verantwoordelijkheid van de voetbalclubs en haar leden bij de naleving van deze wetswijziging. Belangrijk is dat de overheid verwacht dat gemeenten de naleving van deze wetswijzing strak organiseren. In onze gemeente betekent dit dat ambtenaren speciaal belast worden met het controleren van de invoering van deze aanscherping in de Drank- en Horecawet.

De sancties die de overheid oplegt zijn enorm:
– 1e constatering € 900,00 boete voor de vereniging;
– 2e constatering € 1.350,00 boete voor de vereniging
– bij een 3e overtreding binnen 1 jaar € 1.800,00 boete voor de vereniging met daarnaast het intrekken van de vergunning tot het schenken van alcohol voor tenminste 3 maanden.

Vanwege de enorme financiële gevolgen voor onze club, bij het niet naleven van deze leeftijdsgrens, vraagt het Bestuur aan alle leden haar verantwoording op dit punt te nemen en leeftijdsgrens strikt na te leven. Allereerst aan de betreffende groep jeugdleden die dit betreft, maar ook aan leiders en trainers van de betreffende jeugdteams, de ouders van deze groep jeugdleden, alsook aan onze kantinemedewerkers die genoodzaakt zijn per 1 januari bij twijfel om een identiteitsbewijs te vragen.

In de komende periode zal het Bestuur met alle betrokken groepen overleg voeren, om zorg te dragen dat deze wetswijziging zonder problemen bij onze vereniging kan worden ingevoerd en nageleefd. Ook zal er voorlichtingsmateriaal, welke door de overheid beschikbaar wordt gesteld, opgehangen worden in de kantine en het kleedgebouw.

Voor de betreffende persoon die onder de 18 jaar vanaf 1 januari 2014 alcohol drinkt of in zijn bezit heeft geldt overigens een boete van € 60,00

Namens het bestuur

Ad Hendriksen
(voorzitter)