secretariaat

Ledenvergadering online afgerond

Vrijdagavond 19 februari is de online ledenvergadering gehouden, waarbij enkele tientallen leden waren ingelogd om dit te volgen. Een bijzondere gewaarwording om als bestuur in een verder lege ruimte deze vergadering te faciliteren. Hier wil je als bestuur normaal gesproken je leden fysiek aanwezig hebben, desalniettemin bood ALV Online een passende oplossing.
Dank aan de leden die inlogden en dank voor alle bijdragen. Eveneens een woord van dank aan John Spekman die de vergadering technisch begeleidde en ons als bestuur in dat opzicht van A tot Z ondersteunde.
Notulen worden opgemaakt en gepresenteerd bij de voorjaarsledenvergadering op 18 juni, hopelijk dan weer met fysieke aanwezigheid van onze leden.