outhands

Landelijk verbod voor misdragende spelers

Bron: KNVB

In het Nederlandse amateurvoetbal is de ‘Lijst Landelijk Voetbalverbod’ ingevoerd. Hiermee wil de KNVB voorkomen dat een speler die zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag lid kan worden van een andere vereniging.

Een speler die door de tuchtcommissie een jaar of langer wordt geschorst, krijgt een landelijk voetbalverbod. Hierdoor kan de speler gedurende zijn schorsing niet meer uitkomen voor amateurclubs die zijn aangesloten bij de KNVB.

Directeur amateurvoetbal Ruud Bruijnis: ,,De KNVB wil het sociale klimaat op de voetbalvelden verbeteren. De invoering van het landelijk voetbalverbod past in ons beleid om ongewenst gedrag in het Nederlandse amateurvoetbal te bestrijden en herhaling te voorkomen.” 

Wangedrag
Amateurverenigingen kunnen ook zelf spelers die als gevolg van wangedrag zijn geroyeerd aan de lijst laten toevoegen. De tuchtcommissie bepaalt vervolgens of een speler in aanmerking komt voor een landelijk voetbalverbod.

Bij amateurclubs bestaat al langere tijd de behoefte aan een databank van spelers die zich ernstig hebben misdragen. Een club die een speler royeert, informeert doorgaans niet de KNVB en/of andere verenigingen. Hierdoor kan een gestrafte speler eenvoudig lid worden van een andere club. De KNVB registreert op zijn beurt alleen een speler die door de tuchtcommissie is geschorst of is ontzet uit het lidmaatschap.

De Lijst Landelijk Voetbalverbod voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens en is goedgekeurd door het College bescherming persoonsgegevens.