secretariaat

Kort verslag bestuursvergadering woensdag 1 juni

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen en goedgekeurd.
 3. De agenda wordt vastgesteld.
 4. Ingekomen schikkingsvoorstel n.a.v. ongeregeldheden Rijnsburgse Boys – Quick Boys d.d. 19-04-2022. Bestuur gaat reactie opstellen.
 5. Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 17 juni 2022 wordt vastgesteld en de begroting nieuwe seizoen doorgenomen. Agenda gaat direct online.
 6. Aanvraag nieuwe jassen stewards is akkoord bevonden.
 7. Doel voor RABO Clubsupport gaat bepaald worden aan de hand van inzendingen/suggesties vanuit een online formulier.
 8. Er komt een vacature voor de functie van scheidsrechter coördinator. Ook bespreekt bestuur de mogelijkheden/suggesties die gedaan zijn t.b.v. de aanstellingen van de clubscheidsrechters.
 9. Het wekelijkse probleem van te krappe bezetting in de kantine groeit. Naar het nieuwe seizoen toe komt hier extra aandacht voor.
 10. Stand van zaken aangaande totstandkoming nieuwe RBB O23 en daaraan gekoppelde vacature trainer O23 wordt doorgenomen.
 11. De actielijst wordt bijgewerkt.
 12. De voorzitter sluit de laatste vergadering van dit seizoen, alsmede zijn eigen laatste vergadering als voorzitter. De secretaris zal voor het komende seizoen een nieuw vergaderschema opstellen.