secretariaat

Kort verslag bestuursvergadering maandag 19-08-2019

 • Opening
  De voorzitter opent de eerste vergadering van het seizoen en heet iedereen van harte welkom. Er zijn verder geen mededelingen.
 • De notulen van de vorige bestuursvergadering op 28 mei 2019 worden blad voor blad doorgenomen.
 • Er zijn geen separate ingekomen stukken binnengekomen bij de secretaris.

Te behandelen agendapunten:

 • De statutenwijziging t.b.v. licentie eisen KNVB is in het geheel afgerond.
 • Voorbereidingen op het 90-jarig jubileum in 2020 worden besproken en vervolg wordt bepaald.
 • Aanvraag binnengekomen om Voetbal TV te implementeren in de vereniging. Voor- en nadelen afwegend besluit het bestuur om vriendelijke te bedanken.
 • Bestuur gaat in contact met betrokkenen om weer een EHBO cursus op te starten.
 • Invalidetoilet in de kantine is afgerond voor 1 oktober 2019.
 • De voortgang van de nieuw aangelegde natuurgrasvelden wordt doorgenomen.
 • Bestuur start een onderzoek naar mogelijkheden/gevolgen/kansen/benodigdheden voor een toekomstig op te starten O21 competitie.
 • Bestuur gaat aan de slag met het inrichten van de VOG lijst voor het nieuwe seizoen.
 • Voor de vrijwilligersavond 2020 gaat de penningmeester in overleg met de organisatie om een externe locatie vast te leggen.
 • Er is een voorstel binnengekomen voor een zogeheten Derby Hattrickkaart. Bestuur besluit het initiatief groen licht te geven en is content met de tentoon gespreide enthousiasmering van de initiatiefnemer betreffende dit voorstel. Publicatie geschiedt per ommegaande.
 • Richting de derby’s tegen Quick Boys en Katwijk treedt bestuur in overleg met de collega besturen om afspraken te maken over voorverkoop e.d.
 • Brainweek heeft toestemming gevraagd om bij de derby’s tegen Quick Boys en Katwijk te mogen collecteren. Dit is akkoord.
 • Bij de volgende familiedagen neemt bestuur voorzorgsmaatregelen om excessen op gebied van misplaatst kleedkamergebruik te voorkomen.

De volgende vergadering staat gepland voor maandag 16 september 2019.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst.