secretariaat

Kort verslag bestuursvergadering 21-09-2020

Kort verslag van de bestuursvergadering, d.d. 21-09-2020

  • De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
  • De notulen van de vorige keer worden blad voor blad doorgenomen en de actielijst wordt bijgewerkt.
  • De periode van uitbraak Corona en de daarmee gepaard gaande maatregelen worden geëvalueerd.
  • Voorlopig houden we de commissiekamer doordeweeks nog gesloten, zolang de besmettingscijfers nog zorgelijk zijn.
  • Bestuur gaat aan de slag met het plaatsen van een grote tent op het buitenplein.
  • Sinterklaasfeest in normale vorm gaat niet door. Wel gaan we aan de slag met een alternatieve vorm.
  • Praktische uitvoering Corona protocol wordt onder de loep genomen. Hiervan komt verdere berichtgeving op de site.
  • Verdere punten gaan naar de actielijst.
  • De voorzitter sluit de vergadering.