secretariaat

Kort verslag bestuursvergadering 21-02-2019

 1. De voorzitter opent de (verplaatste) vergadering en heet iedereen van harte welkom.
 2. De notulen van de vorige vergadering  zijn goedgekeurd met dank aan de secretaris.
 3. Er is een voorstel binnengekomen voor een doorstart van VoetbalVids. Om budgettaire redenen kan het bestuur hier voor nu geen bijdrage voor verlenen.
 4. Nagekomen agendapunten:
  > Er lopen gesprekken in het kader van subsidiering zonnepanelen.
  > De ontwikkelingen rondom het schoonmaken van de keuken op zaterdagavond worden besproken. Bestuur gaat hierover verder in gesprek met kantinecommissie om naar oplossingen te kijken.
  > De secretaris heeft woensdag 27 februari een gesprek over OldStars Walking Football.
  > Er ligt een project voor waar we een verder gevolg aan gaan geven: de ALV Jeugdvergadering. Wordt vervolgd.
  > De ontwikkelingen rondom de vormgeving van de jeugdtrainers voor volgend seizoen worden besproken. Dit traject is doorlopend.
  > Verdere punten worden doorverwezen naar de actielijst.
 5. De volgende vergadering wordt vastgesteld en de voorzitter sluit voorts de vergadering.