secretariaat

Kort verslag bestuursvergadering

 • De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Huig den Hollander is afwezig en heeft zijn punten ingediend bij de secretaris.
 • De notulen van de vorige vergadering worden behandeld en vastgesteld.
 • Er zijn geen ingekomen stukken.
 • De volgende punten ter behandeling:
 • Traject realisatie warmtepompen wordt onderzocht naar haalbaarheid.
 • Natte maanden van toepassing voor de natuurgrasvelden. Met de onderhoudspartner evalueren we de algemene staat en behandelplan voor de komende periode.
 • Offerte wordt opgevraagd voor de aanschaf van 4 nieuwe mini doeltjes.
 • Slaapevenement 2020 doet het bestuur een extra bijdrage voor.
 • Begroting nog te realiseren seniorenhonk zit in afrondingsfase, waarna we concreet verder kunnen.
 • Schoonmaak kantine wordt geëvalueerd.
 • Twitteraccount RBB wordt mogelijk uitgebreid met een jeugd sectie, afhankelijk van iemand die dit kan beheren.
 • We gaan actief flyeren om nogmaals te benadrukken onder de toeschouwers dat vuurwerk, fakkels en rookpotten absoluut uit den boze zijn.
 • Voetbalplaatjes actie met Albert Heijn gaat door.
 • Publicatie bepalingen registratie contractwerk wordt doorgenomen.
 • Verdere punten gaan door naar de actielijst.
 • De volgende vergadering is op woensdag 8 januari 2020.
 • De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn komst.