secretariaat

Kort verslag bestuursvergadering 11 augustus

 • De voorzitter opent de eerste vergadering van het nieuwe seizoen en heet alle aanwezigen van harte welkom.
 • De notulen van de vorige vergadering worden blad voor blad doorgenomen en goedgekeurd.
 • De actielijst wordt vastgesteld.
 • Er zijn geen ingekomen stukken.
 • De agendapunten worden vastgesteld en doorgenomen:
 • De werkzaamheden van het onderhoudsteam in de zomer liggen in de afrondingsfase en de laatste stand van zaken wordt doorgenomen.
 • Bij het grote hek van veld 3 komt een aparte regeling voor ambulance toegang doordeweeks, Nadere communicatie over de werking volgt.
 • De kleedkamers worden weer opengesteld. Er volgt een bericht op de diverse kanalen hieromtrent.
 • Donderdag 19 augustus gaat de nieuwe website online.
 • Op 6 november komt een Guus Meeuwis feest in de kantine, dit wordt doorgenomen.
 • Er wordt gewerkt aan een meerdaags buitenlands jeugdtoernooi in België en er wordt goedkeuring gegeven aan de uitwerking van het Huig de Palingtoernooi op 4 juni 2022.
 • De vrijwilligersavond zal gepland worden ergens in februari 2022.
 • Er komen bij de ledenadministratie wat vragen binnen aangaande eventuele compensatieregelingen als het seizoen door Corona weer (deels) afgebroken zou moeten worden, Bestuur besluit om de situatie kort op de voet te volgen. Wanneer er aanleiding is, zal er voor de geledingen die het dan raakt, een passende compensatie regeling opgezet worden. Voor nu ziet het ernaar uit dat we gewoon kunnen starten, van jeugd tot senioren.
 • Bestuur neemt in eerste opzet de toegangsregeling door voor de thuiswedstrijden. In de week voor de eerste thuiswedstrijd op 28 augustus, volgt verdere berichtgeving.
 • Ballenjongens/meisjes en pupil van de week, mogen als normaal terugkeren bij de wedstrijden van RBB 1.
 • Project ‘RBB maakt werk van voetbalplezier’ zal plaatsvinden op 4 en 11 september.
 • Verdere punten krijgen een vervolg op de actielijst.
 • Datum voor de volgende vergadering wordt vastgesteld.
 • De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn komst.