outhands

Kort verslag Algemene Ledenvergadering

Kort verslag “Algemene Ledenvergadering” voorjaar 18 juni 2010.

Op deze vergadering waren helaas weinig leden aanwezig, om de vaste agendapunten door te nemen. De vaste agendapunten op deze voorjaar vergadering waren : Begroting, verkiezing bestuursleden en het stellen van vragen.

De begroting werd door Krijn van Spijk, de penningmeester, doorgenomen en na het stellen van enkele kritische vragen goedgekeurd.

Door het aftreden en niet herkiesbaar stellen van Huig den Hollander en Chris Hogewoning, stelde het bestuur Peter van Tilburg en Arthur van Noort voor aan de vergadering, deze te kiezen. Met applaus ging de vergadering akkoord.


Huig den Hollander

Voorzitter Cees Driebergen bedankte de aftredende bestuursleden voor hun inzet en stelde de vergadering voor hen te benoemen tot “Lid van Verdienste”, met applaus werd er ingestemd. Ook Sam van Geest stopt na jaren van vrijwilliger zijn bij de jeugd. De vergadering ging ook akkoord, om hem “Lid van Verdienste”te maken. De bewuste speld werd opgespeld en het bloemetje uitgereikt. Van het agendapunt vragen stellen werd geen gebruik gemaakt.


Chris Hogewoning

Erevoorzitter Henk den Haan nam het laatste woord en bedankte het bestuur voor hen gevoerde beleid en wenste hen veel goeds toe in het nieuw seizoen.


Sam van Geest


Henk den Haan aan het woord


Links Arthur van Noort – Rechts Peter van Tilburg