Bram van Egmond

KNVB wil de ‘Landelijke Divisie’ doordrukken

Bron: Voetbal International (via V.O.Z.) 
Na een onderzoek van vier jaar en een jarenlange strijd tussen betaald én amateurvoetbal, denkt de KNVB dé manier te hebben gevonden om het Nederlandse voetbal naar een hoger plan te brengen. De belangrijkste veranderingen: een landelijke divisie én het einde van de beloftencompetitie.
Volgens directeur betaald voetbal Bert van Oostveen gaat Nederland een historisch traject in. “In Nederland vallen jongens tussen de 18 en 23 jaar in een groot gat. Dat komt door een gebrek aan weerstand.” Bestuurssecretaris Mark Boetekees is helder. “Nederland is zo’n beetje het enige land in Europa met een gesloten systeem. Er moest iets gebeuren.”
Wat Boetekees buiten beschouwing laat is dat Nederland ook het enige land is dat een gescheiden zaterdag en zondag amateurtak is, maar dat blijkt geen issue.

KNVB_logo_zwart

Het plan dat de KNVB in de aankomende weken voorlegt aan haar leden betekent een ingrijpende verandering van de vaderlandse voetbalpiramide. Vanaf het seizoen 2016-2017 wordt er een nieuwe competitie gestart, die op dit moment de titel Landelijke Divisie draagt. Het wordt een competitie direct onder de Jupiler League die de doorstroming van het amateurvoetbal naar het betaalde voetbal moet gaan vereenvoudigen.
Deze nieuwe competitie bestaat uit achttien ploegen, opgebouwd uit veertien topklassers en vier beloftenteams. Uit deze nieuwe competitie zal jaarlijks één team promoveren naar de Jupiler League. Wat ook inhoudt dat niet komend seizoen maar het jaar daarna voor het eerst verplicht gedegradeerd wordt vanuit de eerste divisie.
De beloftencompetities, zoals we die nu kennen, komen te vervallen. De tweede elftallen die nu nog in aparte poules spelen, zullen worden verdeeld over de nieuw te vormen Landelijke Divisie, de beide topklassen én de zes hoofdklassen.
Vanuit het betaalde voetbal was al langer een sterke vraag naar doorstroom van beloftenteams én een open promotie- en degradatieregeling. Tot voor kort waren het de amateurs die de plannen van de KNVB blokkeerde. Nu denkt de voetbalbond ook de amateurs mee te krijgen. “Afgelopen woensdag hebben we de plannen voorgelegd aan de topklasse. De reacties waren verrassend positief”, aldus Boetekees. “Dat heeft er mee te maken dat we gekozen hebben voor een pakket met licentie-eisen per competitie. Bovendien hebben we geluisterd naar de wensen van alle partijen.”
In het plan wordt het voor amateurclubs eenvoudiger om in de toekomst deel te nemen aan de Jupiler League. Zo worden de eisen ten aanzien van het aantal verplichte contractspelers, de capaciteit van de complexen (was tweeduizend zitplaatsen, wordt tweeduizend staan- dan wel zitplaatsen) en de wattage van het stadionlicht versoepeld. Daarnaast mogen clubs zelf gaan bepalen op welke dag ze gaan spelen en komen er zogenoemde overgangsjaren voor ploegen die promoveren. Deze versoepelde eisen gelden voor de overgangsjaren. Uiteindelijk moeten ook de promovendi voldoen aan de eisen van onder meer zestien contractspelers.
Dit alles betekent wel dat er een aangrijpende verandering aan zit te komen voor het amateurvoetbal. Clubs die in het seizoen 2016-2017 in de topklasse uitkomen moeten minimaal vier spelers onder contract hebben staan, tegen vijftig procent van het minimumloon. In de Landelijke Divisie wordt dit aantal opgehoogd naar acht spelers. Wel zijn er bepaalde financiële compensaties gepland voor ploegen die vanuit het amateurvoetbal promoveren naar de Jupiler League.
De KNVB vermoedt dat de huidige plannen in hoofdlijnen goedgekeurd zullen worden door zowel de amateurs, de topklassers, de Jupiler League en de eredivisie. Eind november moet duidelijk worden of alle partijen voor stemmen, op 2 december tijdens de bondsvergadering moet de nieuwe voetbalpiramide definitief worden aangenomen. Boetekees is hoopvol gestemd. “We zijn al jaren bezig met dit traject. Het was een zorgzaam proces en we denken dat we alle partijen meehebben. We zijn nog nooit zo dichtbij geweest.”
Mochten de plannen doorgang vinden, dan betekent dat wel dat er pas in het seizoen 2016-2017 voor het eerst een ploeg uit het betaald voetbal degradeert naar de amateurs.
Een reactie van de Topklasse CV over de plannen is er nog niet.