outhands

KNVB bedankt vrijwilligers

Van de KNVB ontving Rijnsburgse Boys een brief met de onderstaande inhoud:

Maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 augustus jl. hebben wij samen met uw vereniging invulling gegeven aan de KNVB Jeugdvoetbaldagen. Wij willen u hartelijk danken voor de prettige samenwerking.

De inzet van uw vrijwilligers heeft de Jeugdvoetbaldagen voor alle spelers/speelsters tot een succes gemaakt.

Via deze brief vragen wij u, om namens de KNVB alle vrijwilligers tijdens deze dagen hartelijk te bedanken voor hun inzet en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
namens het districtsbestuur
M. Bout
Coördinator Voetbaltechnische Zaken