secretariaat

Kleedkamers weer open

Afgelopen woensdag is, tijdens de eerste bestuursvergadering van dit seizoen, besloten om de kleedkamers met ingang van maandag 16 augustus weer open te stellen.

Het openstellen is conform de huidige corona regelgeving, zoals die op de site van de Rijksoverheid en NOCNSF te vinden is.

Uiteraard blijven de basisregels van toepassing waaronder:

  • was vaak en goed uw handen;
  • houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

De 1,5 meter regel zal in de praktijk betekenen dat teams niet allemaal tegelijk in de kleedkamer zich kunnen omkleden en douchen!

Daarom blijft het verzoek om, indien mogelijk, je voetbaloutfit al aan te doen en je ook thuis te douchen en anders in groepjes je (snel) om te kleden in de kleedkamer en na de training/wedstrijd te douchen.

Aan het begin van de komende week zal op de website de kleedkamerindeling te lezen zijn en selectie-trainers die maandag al gaan starten, krijgen het eerder toegestuurd op hun telefoon