Bram van Egmond

Jubilarissen tijdens ALV in het zonnetje gezet

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering zijn er verschillende mensen door het bestuur in het zonnetje gezet.
Ook waren er maar liefst 15 jubilarissen, waarvan er 4 aanwezig waren op de vergadering.
Zij ontvingen van voorzitter Ad Hendriksen namens het bestuur het bijbehorende speldje wegens hun jarenlange lidmaatschap.
Hieronder de aanwezige gehuldigde leden.

RBB Jubilaris 7

Thomas de Mooy (60 jaar lid), Jan Paap (25 jaar lid), Han Breedijk (50 jaar lid), Ad Hendriksen en Johan Jungerius (40 jaar lid)