secretariaat

Jubilarissen op de ALV

Afgelopen vrijdagavond werd in de kantine van Rijnsburgse Boys de najaarsledenvergadering gehouden.
Jaarlijks staat deze vergadering in het teken van een aantal terugkerende agendapunten. Zo kijken we op de najaarsledenvergadering altijd terug op het afgelopen seizoen. Het sportief succesvolle seizoen 2016-2017 werd doorgenomen door de secretaris in zijn jaarverslag en eveneens belichtte bestuurslid jeugd Huig den Hollander de jeugdafdeling middels het jeugdverslag over het afgelopen seizoen. Penningmeester Marcel Wolthaus nam de aanwezige leden voorts nog in detail mee in het financieel jaarverslag, waarmee hij de ledenvergadering de financiële eindresultaten over het afgelopen seizoen toelichtte.
Tevens hadden we een behoorlijk aantal jubilerende leden om in het zonnetje te zetten. Het is altijd fijn wanneer je in de gelederen van de club leden mag hebben die zich voor lange(re) tijd binden aan de club en vaak ook nog heel actief zijn. Vanzelfsprekend vieren we dat met de leden die een mijlpaal bereiken. Onderstaand ziet u een foto van dit selecte aantal leden. Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Boven van links naar rechts:
Jaap Bleichrodt 70 jaar lid, Nico Glasbergen 70 jaar lid, Teun Kralt 60 jaar lid, Nico Glasbergen 60 jaar lid, Piet Heemskerk 40 jaar lid, Mario Heemskerk 40 jaar lid, Gerard van der Meij 40 jaar lid, voorzitter Ad Hendriksen.
Onder van links naar rechts:
Jaap Jan Zandbergen 25 jaar lid, Wim de Leeuw 40 jaar lid, Wilco van Egmond 40 jaar lid.