secretariaat

Jubilarissen

Op de ledenvergadering van 25 oktober 2019 zijn een viertal jubilarissen gehuldigd. Uit de handen van voorzitter Ad Hendriksen ontvingen zij natuurlijk de bloemen en het bijbehorende speldje.
Van harte gefeliciteerd!
Eveneens dankte het bestuur de als vrijwilliger gestopte Gert Slager voor jarenlange bewezen diensten als jeugdleider en als bestuurslid van bestuur businessclub.
Ook voor hem waren er bloemen en een gepast dankwoord.
Jubilarissen:
Bram van Zuijlen (40 jaar lid)
Jos Paauw (60 jaar lid)
Sjoerd Postma (60 jaar lid)
Piet van Egmond (70 jaar lid)