karly

Invoering Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Afgelopen maandag heeft het bestuur besloten dat de VOG verklaring ook bij Rijnsburgse Boys ingevoerd zal gaan worden. Meest recente gebeurtenissen in de sportwereld zijn voor het bestuur hiertoe aanleiding. Daarnaast wordt ook vanuit de overheid en de KNVB sterk gepleit voor invoering hiervan bij sportverenigingen.
Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team begeleiden.
Waarom invoering van een VOG?
Helaas komt het voor dat mensen in de sport en dus ook de voetbalwereld misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er o.a. gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht. De affaire bij hockeyvereniging HGC heeft onlangs tot veel commotie geleid. Steeds meer sportverenigingen, en dus ook voetbalverenigingen, vragen daarom een VOG van hun vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun functie werken met minderjarigen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen een sportvereniging kan uitoefenen. De VOG is dus een maatregel die de kans op seksuele intimidatie verkleint.
Het bestuur neemt de veiligheid van haar leden als een serieuze zaak op.
Hoe nu verder
Deze maand zal de procedure op de site komen te staan hoe een VOG moet worden aangevraagd en wie zo’n VOG dient te hebben.
Het bestuur acht het zinvol om een informatie avond te houden voor een ieder die straks geacht wordt zo’n VOG aan te vragen. Deze datum wordt komende week bekendgemaakt op de site en aan de trainers en leiders van onze jeugdteams meegedeeld.
Voor nadere informatie kun u ook terecht op de website van het NOCNSF: www.nocnsf/vog
Kosten
Een VOG kan digitaal worden aangevraagd hetgeen tijd bespaart. De kosten van de aanvraag van een digitale VOG worden, evenals in de voorgaande 2 jaar, ook dit jaar voor vrijwilligers vergoed door het Ministerie van Justitie.
Namens het bestuur
Ad Hendriksen
(voorzitter)