outhands

Invoering topklassen voorlopig uitgesteld

(Bron KNVB.nl)

Clubs uit de hoofdklassen van het amateurvoetbal gaan komend seizoen niet spelen voor promotie naar de topklasse. Dat is de uitkomst van de algemene vergadering amateurvoetbal die zaterdagochtend in Zeist plaatsvond.

De zestig landelijke afgevaardigden verwierpen het bestuursvoorstel op democratische gronden. Tijdens eerder gehouden regio- en districtsvergaderingen bleek een tweederde meerderheid tegen het voorstel om boven de huidige zes hoofdklassen drie topklassen in te stellen en bovendien de huidige prestatieve klassen (de zogenaamde categorie A) uit te breiden van twaalf naar veertien teams.

Arie Oeseburg, de spreekbuis van de afgevaardigden, kwam met een tegenvoorstel, omdat de afgevaardigden van mening waren dat er voldoende informatie voorhanden is om verder te praten over aanpassingen in de structuur van het amateurvoetbal. Een platform bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen uit het betaald voetbal en amateurvoetbal gaat de komende maanden het huidige voorstel tegen het licht houden, om vervolgens in de najaarsvergadering te komen met een nieuw voorstel.

Teleurstelling
Directeur amateurvoetbal Ruud Bruijnis was toch teleurgesteld over deze uitkomst van de drukbezochte vergadering. ,,We hadden een goed plan, waar op voetbaltechnische aspecten geen speld tussen te krijgen was. Ik denk dat de emotie de doorslag heeft gegeven bij de afwijzing van ons voorstel. Ik ben echter wel blij dat we nu de ruimte hebben gekregen om verder te praten over de structuur in de top van de voetbalpiramide. Het is jammer dat we in ieder geval een jaar verloren hebben bij de invoering van de plannen.”

Bruijnis meent dat het gat tussen betaald voetbal en amateurvoetbal te groot is. ,,Wij zijn het enige land waar onder twee professionele divisies zes hoofdklassen hangen in een gesloten systeem. Willen we de voetbalpiramide optimaliseren dan moet de kwaliteit in de top worden gebundeld. Drie topklassen zijn volgens de berekeningen en onderzoeken ideaal, maar daar gaan we nu opnieuw naar kijken.” 

Degradatie
De motie biedt de sectie betaals voetbal de ruimte al met ingang van komend seizoen de nummer laatst van de Jupiler League te laten degraderen naar de hoofdklasse. Als betaald voetbal gebruikt maakt van deze optie zou in het seizoen 2009/2010 één van de hoofdklassen kunnen bestaan uit 15 teams. De motie behelst verder dat alle plussen en minnen van de uitbreiding van twaalf naar veertien teams nog eens kritisch worden bekeken, waar de mogelijkeid tot invulling op districtsniveau niet mag worden uitgesloten.

Tenslotte boden de afgevaardigden de ruimte aan clubs uit de eerste divisie om op andere dan sportieve gronden (bijv. het niet voldoen aan de licentievoorwaarden) terug te keren in het amateurvoetbal op het niveau van ten hoogste de eerste klasse. Nu is de regeling van kracht dat een club die uit het betaald voetbal verdwijnt, moet beginnen in de vierde klasse van het amateurvoetbal.