secretariaat

Inning contributie seizoen 2022/2023

Geachte leden,

Tot 1 augustus 2022 had u de tijd om wijzigingen door te geven. Op deze datum zijn de facturen uitgedraaid en de automatische incasso’s aangemaakt.
Eind augustus wordt van u verwacht, dat u dan ook voldoet aan uw contributieverplichtingen.


Contante betaling

De facturen voor contante betaling worden eind juli via e-mail verstuurd.
Mocht uw e-mailadres niet bekend zijn, dan wordt de factuur thuis bezorgd.
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken voor 1 september a.s. naar IBAN NL 87 RABO 0356 8242 41.
Contante betaling betekent NIET per kwartaal kunnen betalen. Uw clubcard blijft tot nader order geldig.
De clubcard van nieuwe leden kan men ophalen op het secretariaat.


Automatische incasso

Eind juli worden deze facturen via e-mail verstuurd. Dit geldt voor zowel voor de jaarlijkse incasso, als de kwartaal incasso.
Mocht uw e-mailadres niet bekend zijn, dan wordt de factuur thuis bezorgd. De jaarlijkse incasso zal plaats vinden rond 28 augustus.
De eerste kwartaal incasso zal ook plaats vinden rond 28 augustus; de overige 3 data kunt u op de website vinden.


Seizoenkaart

Wilt u een seizoenkaart nemen, dan moet u zelf eerst het formulier invullen en het juiste bedrag overmaken, of betalen op het secretariaat.
Had u al eerder een seizoenkaart, dan is betalen via de bank voldoende op IBAN NL 87 RABO 0356 8242 41.
Geef hierbij aan of u een staanplaats of een zitplaats wilt. Uw seizoenkaart blijft tot nader order geldig.
Nieuwe seizoenkaarthouders kunnen de pas ophalen op het secretariaat.
Om veel vragen te voorkomen leest u eerst de uitleg op de site onder het kopje ledenadministratie.

Tot slot
Gezien het gegeven dat er steeds meer per e-mail wordt gecommuniceerd is het praktisch om een (actueel) e-mailadres door te geven.
Nog niet gedaan? Doe dit dan alsnog via ledenadministratie@rijnsburgseboys.nl

Met vriendelijke groet,

Richard Heemskerk
Henk de Wolde
Ledenadministratie Rijnsburgse Boys