secretariaat

Inning contributie 2017/2018

Geachte leden,
Tot half juli had u de tijd om wijzigingen door te geven. Op deze datum zijn vervolgens de facturen en automatische incasso’s uitgedraaid. In de maand augustus wordt van u verwacht, dat u dan ook voldoet aan uw contributieverplichtingen.
Contante betaling 
De facturen voor contante betaling worden eind juli via e-mail verstuurd. Mocht uw e-mailadres niet bekend zijn, dan wordt de factuur thuis bezorgd. ! Ik wil u daarom verzoeken alsnog uw e-mailadres door te geven aan hdewolde@casema.nl ! U kunt het verschuldigde bedrag overmaken, voor 1 september, naar IBAN NL 87 RABO 0356 8242 41. U kunt ook op 19 en 26 augustus contant betalen in de ontvangstruimte, naast het secretariaat van 11.00 – 12.00 uur. Contante betaling betekent NIET per kwartaal kunnen betalen. Uw clubcard is nog 2 jaar geldig, voor oude leden. De clubcard van de nieuwe leden wordt naar het adres gestuurd, wat bij ons bekend is.
Automatische Incasso 
Eind juli worden deze facturen via e-mail verstuurd, zowel voor de jaarlijkse incasso, als de kwartaal incasso. Mocht uw e-mailadres niet bekend zijn, dan wordt de factuur thuis bezorgd. ! Ik wil u dan verzoeken alsnog uw e-mailadres door te geven aan hdewolde@casema.nl ! De incasso zelf zal plaats vinden rond 27 augustus. Uw clubcard is nog 2 jaar geldig, voor oude leden. De clubcard van de nieuwe leden wordt naar het adres gestuurd, wat bij ons bekend is.
Seizoenkaart 
Wilt u een seizoenkaart nemen, dan moet u zelf eerst het formulier invullen en het juiste bedrag overmaken, of betalen op het secretariaat. Had u al eerder een seizoenkaart, dan is betalen via de bank o.v.v. uw naam en geboortedatum voldoende.
Vragen?
Voor meer informatie en antwoord op veelgestelde vragen verwijs ik u naar: http://www.rijnsburgseboys.nl/?page_id=878
 
Marcel Wolthaus
Penningmeester Rijnsburgse Boys