secretariaat

Informatie contributie & vrijwilligerskorting

Contributie 2e kwartaal en teruggave vrijwilligerskorting 
Rond 27 november zal de automatische incasso plaats vinden van de contributie over 2e kwartaal seizoen 2016/2017.
Het bedrag zal € 5,00 p.p. minder zijn, daar over het 1e kwartaal dit bedrag aan administratiekosten extra is geïncasseerd.
In december wordt de vrijwilligerskorting terug betaald. De vrijwilligers, die de contributie voor het HELE jaar hebben betaald kunnen nu een formulier ophalen op het secretariaat. Ook kan men het downloaden van de website via Ledenadministratie > tarieven > punt 1.
Vrijwilligers die per kwartaal betalen kunnen in mei dit formulier invullen en dan hun vrijwilligerskorting terug krijgen.
Formulieren die na 31 mei 2017 ingeleverd zijn, zullen niet meer in behandeling worden genomen.
 
Marcel Wolthaus
Penningmeester Rijnsburgse Boys