secretariaat

Informatie contributie 2018/2019

Geachte leden,
Tot half juli had u de tijd om wijzigingen door te geven. Omstreeks deze periode zijn de facturen en automatische incasso’s uitgedraaid.
In de maand augustus wordt van u verwacht, dat u dan ook voldoet aan uw contributieverplichtingen.
Contante betaling 
De facturen voor contante betaling worden eind juli via e-mail verstuurd. Mocht uw e-mailadres niet bekend zijn, dan wordt de factuur thuis bezorgd. Ik wil u daarom verzoeken alsnog uw e-mailadres door te geven aan hdewolde@casema.nl  U kunt het verschuldigde bedrag overmaken voor 1 september naar IBAN NL 87 RABO 0356 8242 41. U kunt ook op 18 en 25 augustus contant betalen in de ontvangstruimte, naast het secretariaat van 11.00 tot 12.00 uur. Contante betaling betekent NIET per kwartaal kunnen betalen. Let op: uw clubcard is nog 1 jaar geldig (voor reeds bestaande leden). De clubcard van de nieuwe leden wordt naar het adres gestuurd, wat bij ons bekend is.
Automatische incasso 
Eind juli worden deze facturen via e-mail verstuurd, zowel voor de jaarlijkse incasso, als de kwartaal incasso. Mocht uw e-mailadres niet bekend zijn, dan wordt de factuur thuis bezorgd. Ik wil u dan verzoeken alsnog uw e-mailadres door te geven aan hdewolde@casema.nl  De incasso zelf zal plaatsvinden rond 28 augustus. Uw clubcard is nog 1 jaar geldig (voor reeds bestaande leden). De clubcard van de nieuwe leden wordt naar het adres gestuurd, wat bij ons bekend is.
Seizoenkaart 
Wilt u een seizoenkaart nemen, dan moet u zelf eerst het formulier invullen en het juiste bedrag overmaken, of betalen op het secretariaat. Had u al eerder een seizoenkaart, dan is betalen via de bank onder vermelding van uw relatiecode voldoende.
Om veel vragen te voorkomen leest u eerst de uitleg op de website onder ”Ledenadministratie”.
Marcel Wolthaus
Penningmeester Rijnsburgse Boys