secretariaat

In memoriam Arno Mulder

Op vrijdagmorgen 11 november werden we opgeschrikt door het bericht dat Arno Mulder na een kort ziekbed op 78-jarige leeftijd is overleden. Naar aanleiding hiervan schreef oud-businessclubvoorzitter Cees Driebergen, die jaren met Arno in het bestuur van de businessclub zat, onderstaand in memoriam.

Arno Mulder was samen met een groep Rijnsburgse ondernemers een van de initiatiefnemers van de op 25 november 1988 opgerichte Stichting Businessclub Rijnsburgse Boys (voorheen Sponsorgroep Rijnsburgse Boys). Arno was van het begin af aan bestuurslid van de businessclub en is dat tot aan zijn dood gebleven, in totaal dus bijna 34 jaar!

Arno was met zijn broers sponsor met hun bedrijf Theo Mulder B.V. en hun opvolgers Peter en Ferry zijn met het door hun opa opgerichte bedrijf nog steeds sponsor van Rijnsburgse Boys. Bestuursvergaderingen werden vanaf het begin gehouden in de bekende koffiekamer van Theo Mulder B.V.

Trouw supporter
Arno was trouw supporter van onze Boys en zowel thuis- als uitwedstrijden werden normaliter trouw door hem bezocht. Afgelopen jaar werd dit door tijdelijke mantelzorg voor zijn vrouw Greet en daarna door gezondheidsklachten bij hemzelf helaas wat minder. Dat maakte hem echter niet minder betrokken. Vorige week donderdag mocht ik hem nog bezoeken en ongeveer zijn eerste vraag was hoe het bij en met de club ging.

Hoewel hij op organisatorisch gebied van de businessclub nog wel eens behoudend was, was hij bij veranderingen en vernieuwingen die ik voorstelde, daarna zeer enthousiast, loyaal en betrokken. Ieder jaar zorgde hij nog voor de wedstrijdsponsoren voor het hele seizoen. Vele buitenlandse trainingskampen heeft hij vanaf begin 2000 meegemaakt en altijd maakten we daar met elkaar een geslaagde reis en een gezellig evenement van. Verder was Arno de drijvende kracht achter ons jaarlijkse golftoernooi.

Paasveiling
Toen de nieuwbouwplannen voor een nieuw kleedkamer- en tribunegebouw voor de vereniging gemaakt warden, was het bestuur van de businessclub de initiatiefnemer voor onze jaarlijkse Paasveiling. Aan alle ongeveer 20 edities van de gehouden veilingen heeft Arno meegeholpen om kavels te regelen bij sponsors en relaties.

Ik heb gedurende de 27 jaar dat ik met hem in het bestuur zat, regelmatig aan hem gevraagd of hij niet wilde stoppen met zijn bestuursfunctie na zo’n lange tijd, maar daar wilde hij niets van weten. Ik had hem graag willen eren met de nog aan niemand uitgereikte erepenning van de businessclub van Rijnsburgse Boys, maar die heeft hij postuum zeker verdiend. Hij is in het harnas gestorven.

Betrokkenheid
De voetbalvereniging Rijnsburgse Boys en de Stichting Businessclub Rijnsburgse Boys zijn Arno Mulder grote dank verschuldigd voor zijn bijdragen en betrokkenheid bij onze club. We verliezen in hem een trouw en enthousiast supporter en bestuurslid. Wij wensen zijn vrouw Greet, zijn kinderen en hun partners en kleinkinderen heel veel sterkte bij dit grote en plotselinge verlies. Moge Arno in vrede rusten!

Cees Driebergen