outhands

Grote belangstelling infoavond Jupiler League

Vrijdagavond 11 februari was de informatie avond over de mogelijke promotie naar de Jupiler League. Dat deze avond zoveel belangstellenden zou trekken, had niemand vantevoren verwacht! De kantine was bomvol en alle stoelen waren daarom bezet. Naar schatting waren er tussen de 140-150 mensen aanwezig!

Aan de hand van een zeer duidelijke powerpoint presentatie vertelde Cees Driebergen het verhaal dat daarbij hoorde. Voor velen was het voor aanvang onduidelijk wat er nu allemaal moest gaan gebeuren, alvorens een promotie naar de Jupiler League mogelijk kan worden gemaakt.

Dat dit proces nog lang niet is voltooid werd een ieder duidelijk gemaakt door onze voorzitter. En dat vooral de onmogelijkheden daarbij werden uitgelicht, klonk de meeste aanwezigen als muziek in de oren. Door middel van vele praktijkvoorbeelden is er bij heel veel mensen een hoop twijfel weggenomen! Dat er onduidelijkheden blijven bestaan is onmiskenbaar en ook voor het bestuur geldt dat er nog vele ‘obstakels’ in de weg staan!

Ook bij dit bestuur staan dus nog vele vragen open die de komende weken/maanden beantwoord moeten worden, alvorens de ledenvergadering beslist over het wel of niet toetreden tot de Jupiler League. Dus het is niet het bestuur van Rijnsburgse Boys dat uiteindelijk beslist hierover, maar de ledenvergadering moet met een meerderheid akkoord gaan, voordat (eventuele) toetreding mogelijk is!

Maar, nogmaals, het bestuur heeft nog over meer dan 50% twijfels, vragen, opmerkingen en onduidelijkheden, dus die zullen eerst uit de weg genomen moeten worden door diverse organisatie (lees: vooral door de KNVB).

Tijdens de pauze kon men schriftelijk vragen indienen, die na de pauze door de voorzitter werden beantwoord. Veel vragen kwamen in grote lijnen op hetzelfde neer en allen werden keurig (en volgens de vragenstellers positief) beantwoord!

Aan het einde van zijn betoog was er nog een mogelijkheid tot het stellen van ‘open vragen’ en na 3 vragen te hebben beantwoord vroeg de voorzitter: “Hoeveel mensen kwamen naar deze informatie-avond met in gedachten een pertinent NEE tegen promotie naar de Topklasse?”
Na die vraag gingen ongeveer 20 handen de lucht in (in verhouding erg weinig dus)!
“En hoeveel van die 20 mensen zeggen nu nog steeds NEE, na mijn uitleg aan de hand van de presentatie?” was de logische vervolg-vraag van C. Driebergen. En daarop staken MAAR 2 personen hun hand op.

Conclusie: een zeer informatieve avond, waarbij een hoop onduidelijkheden zijn weggenomen! Een dankwoord namens de aanwezigen, door Hans Oudwater, was duidelijk: “bedankt voor deze duidelijke en goede informatie, ook de onwetenden weten nu hoe er over de Jupiler League gedacht wordt”.

Vele gaten in de weg ernaar toe moeten dus nog worden gedicht en we zijn er nog lang niet (eerste voorwaarde is dat ons vlaggenschip kampioen moet worden……………………………. en dan de strijd om het algehele kampioenschap nog moet winnen), maar de positieve reactie’s van de belangstellenden doet het bestuur deugd

De volgende stap is a.s. donderdagvond: dan komt een delegatie van de KNVB om het bestuur in te lichten over het vervolg van het proces.

We houden u uiteraard op de hoogte.
namens: het bestuur