outhands

Geschiedenis Rijnsburgse Boys

Na het verschijnen van het jubileumboek en de DVD’s is wel duidelijk dat Rijnsburgse Boys een rijke geschiedenis heeft. Tot nu toe was daar echter op de website niet veel van terug te vinden. We moesten het doen met een (erg) korte introductie van de club welke bij lange na niet weergaf wat er in het verleden allemaal is gebeurd en gedaan bij Rijnsburgse Boys.

Omdat we vonden dat daar verandering in moest komen heeft Kees van Delft, één van de auteurs van het jubileumboek, speciaal voor de site een beknopte versie van de clubgeschiedenis geschreven. Clubarchivaris Bram van Zuijlen heeft vervolgens een aantal foto’s uitgezocht zodat ondergetekende dit kon samenvoegen op drie overzichtelijke pagina’s die vanaf nu te vinden zijn via de clubinfo-pagina van onze website.

U vindt pagina 1 hier.