secretariaat

Gerrit Heemskerk Lid van Verdienste

Op de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 3 juli 2020 is Gerrit Heemskerk met instemming van de aanwezige leden, benoemd tot Lid van Verdienste van Rijnsburgse Boys.
Gerrit Heemskerk heeft met de voor hem kenmerkende plichtgetrouwheid, zichzelf jarenlang ingezet voor de vereniging.
De functie van veiligheidscoördinator heeft hij van het begin af aan vormgegeven en uitgebouwd tot de professionele wijze waarop we momenteel de wedstrijden van Rijnsburgse Boys met de stewards in goede banen leiden op gebied van veiligheid.
Als veiligheidscoördinator en steward was Gerrit een vertrouwd en herkenbaar gezicht langs het veld.
Ook verzet Gerrit iedere zomer het nodige werk in het onderhoudsteam en is hij doordeweeks bezig met schoonmaak en onderhoud van onze gebouwen, terreinen en opstallen.
Op de foto wordt Gerrit Heemskerk geflankeerd door voorzitter Ad Hendriksen en secretaris Jaco Heemskerk, met op de voorgrond het schild waar de naam van de met bloemen en een speldje gedecoreerde Gerrit Heemskerk al op is bij geschreven.