outhands

Geen halve kaarten meer met ingang van volgend seizoen

16 maart

Met ingang van volgend seizoen zal er geen sprake meer zijn van halve registraties in het amateurvoetbal. Dit heeft het bestuur amateurvoetbal maandag 12 maart besloten. Ook de staffel is aangepast waarin is vastgelegd wanneer een gele kaart een uitsluiting tot gevolg heeft.

Er zijn diverse redenen om het huidige systeem te veranderen.

1. Handhaven plezier en respect op en rond de velden

Spelbederf door bijvoorbeeld commentaar op de scheidsrechter wordt nu vaak nog bestraft met een halve registratie. Het ligt in het verlengde van andere inspanningen van de KNVB om het plezier en respect op de velden te handhaven en waar nodig terugbrengen, om halve registraties niet langer onderdeel van het systeem te laten zijn maar te vervangen door een hele registratie.

2. Werken met een transparant en duidelijk systeem

Het is nu mogelijk dat een gele kaart als halve registratie wordt vastgelegd. Volgens de huidige staffel wordt een speler na drie hele registraties uitgesloten. Het kan voorkomen dat een speler zes gele kaarten heeft gekregen, voordat hij volgens de staffel wordt uitgesloten van de eerstvolgende wedstrijd. Er is hierdoor in de praktijk sprake van een driedeling in kaarten. Dit is niet wenselijk omdat het systeem niet in overeenstemming is met het Nederlandse betaalde voetbal of met de norm in omringende landen. Dit wekt verwarring op. Het nieuwe systeem is transparant en duidelijk voor verenigingen en leden.

Om het systeem niet onnodig strenger te maken is de gehele staffel aangepast. Zo volgt in de nieuwe situatie na een viertal registraties een uitsluiting, waar dit in de huidige situatie bij drie registraties het geval is. Met name de huidige straffen vanaf de zesde registratie worden onevenredig hoog geacht. Indien een speler in 驮 wedstrijd zowel zijn zesde als zijn zevende gele kaart krijgt, levert dit nu een uitsluiting van zes wedstrijden op. Ook hier zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd. Hieronder treft u de huidige, en de nieuwe staffel voor gele kaarten. 

 

Aantal hele registraties

Huidge staffel AV

Staffel AV miv 2007/’08

1

0

2

0

0

3

1

0

4

1

1

5

2

1

6

3

1

7

3

1

8

3

1

9

3

1

10

3

1

11

3

2 en vervolgens steeds 2

 

Het bestuursbesluit zal in de regiovergaderingen aan de verenigingen worden toegelicht.

(Bron: www.voetbalopzaterdag.com)