outhands

FC Lisse en Ter Leede 3 winstpunten in mindering

FC Lisse en Ter Leede hebben drie winstpunten in mindering gekregen op de ranglijst van de hoofdklasse A van de zaterdagamateurs. De tuchtcommissie van de KNVB kwam tot die straf naar aanleiding van gebeurtenissen tijdens de onderlinge competitiewedstrijd  op 1 december 2007.
 
Beide verenigingen zijn gestraft wegens het overtreden door meerdere leden van beide verenigingen van de wedstrijdbepalingen, het tekort schieten in het handhaven van de orde waardoor de persoonlijke veiligheid van spelers en functionarissen niet werd gewaarborgd, en het overtreden van de ordemaatregelen door geen, althans onvoldoende, maatregelen te nemen om het afsteken van vuurwerk te voorkomen dan wel te beperken.

Voor zowel FC Lisse als Ter Leede worden er drie winstpunten in mindering gebracht op de ranglijst van de competitie en de desbetreffende periode. Tevens worden beide teams voorwaardelijk uit de competitie genomen met een proeftijd tot 1 januari 2009.

Aan beide teams wordt tevens een geldboete van € 400 opgelegd. FC Lisse krijgt bovendien een geldboete van € 300 wegens het herhaald overtreden van de ordemaatregelen.

Voor die  laatste overtreding wordt Ter Leede een voorwaardelijke geldboete opgelegd van € 100  met een proeftijd tot 1 januari 2009.

Beide verenigingen hebben de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak van de tuchtcommissie.

Bron: KNVB.nl
Gevolgen voor de stand