karly

Familiedag(en) Rijnsburgse Boys 2

In het laatste bericht over de komende Familiedag(en) is beloofd u op de hoogte te houden van het hoe, wat, waar en wanneer. We zijn inmiddels 1 maand en 1 vergadering verder en het programma is bekend gemaakt.
Over de exacte invulling etc. etc., berichten wij u later uiteraard weer, maar dat het een spektakel wordt is nu al een zekerheid.
We gaan niet alles verraden, maar op vrijdagavond 19 juni is er voor de vrouwen een Glamour Bingo en voor de mannen (18+) een Seniorentoernooi. Met aansluitend…….
Op zaterdagmorgen 20 juni beginnen we met een ontbijt op de club en wordt een ieder daarna bezig gehouden tot ongeveer 15.00uur. Daarna is als afsluiting een feest op het bierplein en/of in de kantine. Om 20.00uur zal de eerste Familiedag afgelopen zijn en keren we hopelijk moe maar voldaan huiswaarts!
Tot zover de laatste berichtgeving en na de volgende vergadering (begin November) houden wij u uiteraard weer op de hoogte van de voortgang. Mocht u nou denken dat u hét idee voor deze dag heeft of dat u mee wilt denken over de invulling van de dag(en); meld u dan hier aan
Bedankt alvast