outhands

Er mag weer getraind worden !!

 Het zal wel inschikken worden, daar de grasstroken erg slecht zijn, dus alleen de kunstgrasvelden
zijn beschikbaar.

Het bestuur.