Bram van Egmond

Eerste cursisten AED ontvangen certificaat

Deze week ontvingen de eerste 6 AED-cursisten een certificaat. De cursussen worden gegeven door de stichting Katwijk HartVeilig, die in 2018 is opgericht in opdracht van de gemeente Katwijk. Onder andere bestuursleden, stewards en medewerkers van de kantine en het sponsorhome doen mee aan de cursus. Wie de cursus heeft afgerond, ontvangt een certificaat. Er is op dit moment geen plaats voor nieuwe cursisten.

Heb je vragen of opmerkingen over de AED-cursussen? Neem contact op met Piet Heemskerk via p.a.heems@casema.nl.