Bram van Egmond

Ed Bos stopt als bestuurslid


Na een periode van meer dan 21 jaar onafgebroken deel te hebben uitgemaakt van het bestuur van Rijnsburgse Boys, stapt Ed Bos per direct uit het bestuur en legt hij zijn functie als bestuurslid voetbaltechnische zaken en vice-voorzitter neer.
Achtergrond aftreden per direct
In december 2015 heeft Ed al aangegeven zijn bestuursfunctie tijdens de algemene ledenvergadering in november a.s. te willen neerleggen. Reden dat dit nu per direct gebeurt, is dat Ed is voorgedragen als voorzitter van de nieuw in te stellen licentiecommissie tweede en derde divisie amateurvoetbal van de KNVB.
Dit onafhankelijke orgaan zal deel gaan uitmaken van de rechtsprekende macht van de KNVB. Het zal in eerste aanleg besluiten nemen in het kader van het nieuwe licentiesysteem voor deze twee divisies, die in het nieuwe seizoen worden ingevoerd. Met name vanwege de onafhankelijkheid kan Ed dit niet combineren met zijn rol als bestuurslid van Rijnsburgse Boys. De benoeming als voorzitter van deze commissie moet op 28 mei a.s. nog bekrachtigd worden door de ledenraad van de KNVB.
Succesvolle periode
Uiteraard zijn we Ed zeer veel dank verschuldigd voor alles wat hij in deze zeer lange periode als bestuurslid voor Rijnsburgse Boys heeft betekend. Eerst als penningmeester, maar daarna meer dan twintig jaar als bestuurslid voetbaltechnische zaken en vice-voorzitter.
Ed heeft aan de basis gestaan van de succesvolle periode, zo’n tien jaar geleden, toen Rijnsburgse Boys in 2006, 2007 en 2009 kampioen van de hoofdklasse zaterdag werd. In dat laatste jaar werd Rijnsburgse Boys ook gehuldigd als algeheel zaterdagkampioen, terwijl de club een jaar eerder in 2008 ook al de KNVB-beker voor amateurs had gewonnen.
Op het hoogste amateurniveau
Sinds de invoering van de topklasse in het seizoen 2010/2011 heeft Rijnsburgse Boys onafgebroken op het hoogste amateurniveau gespeeld. Rijnsburg was in deze periode de op-één-na meest constante ploeg van zowel de zondag- als de zaterdagklasse.
Helaas heeft Ed afgelopen zaterdag niet de bekroning gekregen middels plaatsing van onze club voor de nieuwe tweede divisie. Iets wat vanwege zijn fantastische werk zeer zeker verdiend zou zijn geweest. We zullen uiteraard bij de komende algemene ledenvergadering op 23 juni a.s. nader stilstaan bij het vertrek van Ed.
Opvolging
De komende periode zal gezocht worden naar een geschikte opvolger van Ed binnen het bestuur van Rijnsburgse Boys. We hopen daarover tijdens de komende ledenvergadering meer bekend te kunnen maken.