Bram van Egmond

Ed Bos benoemd tot erelid

Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 23 juni is Ed Bos benoemd tot erelid van Rijnsburgse Boys vanwege zijn enorme verdiensten gedurende meer dan 35 jaar.
Bijna 22 jaar lang was Ed als bestuurder verbonden aan onze vereniging, maar zijn vrijwilligerstaken gaan nog verder terug in de tijd. Eind jaren ‘70/begin jaren ‘80 was hij al als vrijwilliger op Middelmors te vinden als assistent-trainer bij het eerste elftal, jeugdtrainer, trainer van het tweede elftal, elftalbegeleider en keeperstrainer van het eerste elftal. Een hoogtepunt in die eerste jaren was 1985 toen hij als trainer het tweede elftal naar het landskampioenschap leidde.
Het bestuur achtte het erelidmaatschap van Rijnsburgse Boys dan ook een vanzelfsprekendheid, gelet op de enorme bijdrage die Ed in meer dan 35 jaar als vrijwilliger heeft geleverd aan de vereniging.
Ed Bos benoemd tot erelid
Voorzitter Ad Hendriksen roemde in zijn toespraak de betekenis van Ed voor de vereniging. Eerst als algemeen bestuurslid, toen kortstondig als penningmeester en de langste tijd als bestuurslid technisch zaken. Ook was Ed geruime tijd vicevoorzitter. Mede door zijn kennis en kunde werd een aanzet gegeven tot een verdere professionalisering van de organisatie rond het eerste elftal. Zo ontstond een voedingsbodem voor een succesvolle periode waardoor Rijnsburgs Boys in de afgelopen decennia in de top van het amateurvoetbal kwam.
Dankwoord Ed Bos
Na de uitreiking van het erelidspeldje, een fotocollage op linnen en de bloemen nam Ed de microfoon over. Ed bedankte alle mensen waarmee hij in al die tijd bij Rijnsburgse Boys heeft mogen samenwerken. Het huidige bestuur bedankte hij voor zijn benoeming tot erelid. Hij gaf aan dat hij, ondanks zijn nieuwe functie als voorzitter licentiecommissie van de KNVB, zeker nog op Middelmors te vinden zal zijn.

edbos-erelid