outhands

E-Jeugd die overgaat naar de D-Jeugd

 Nu we weer bijna aan het eind van het seizoen gekomen zijn, zal dit voor veel van de jongens van de E-jeugd betekenen dat ze over moeten naar de D-jeugd. Hierdoor lijkt het ons verstandig om alvast met deze jongens te gaan oefenen op een groot veld. Dit is voor de jonge voetbaljeugd een van de grootste veranderingen die ze mee gaan maken. Ook de buitenspelregel wordt iets geheel nieuws. Tevens biedt dit dan nogmaals de mogelijkheid om deze jongens te beoordelen, zodat de indeling voor het komend seizoen nog beter gemaakt kan gaan worden.
We willen dan ook alle jongens die overgaan naar de D-jeugd uitnodigen om op woensdag 21 mei 2008 te komen voor het spelen van een aantal oefenwedstrijden. We starten de wedstrijden om 18.30 uur, en willen een ieder vragen om uiterlijk 18.15 uur aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen starten.

Ook de leiders worden verzocht indien mogelijk om hierbij aanwezig te zijn, zodat we gezamenlijk opstellingen en beoordelingen kunnen maken. Om alvast een stukje voorbereiding te kunnen doen, verzoek ik jullie om aan te geven welke spelers er volgens jullie overgaan naar de D-jeugd, met daarbij graag aangeven wat hun huidige positie is, en of ze rechts/links benig zijn. Ook andere zaken die jullie van belang achten zijn zeer welkom. We willen dan een 3-tal elftallen maken die steeds perioden van 15 minuten zullen spelen.
Willen jullie bovenstaande aan de spelers vandaag kenbaar maken, en willen jullie de gevraagde informatie mailen naar:

Wout van Egmond
Pieter Breughelstraat 34
Wout.van.egmond@neroc.nl