karly

Corona virus slaat toe

Het Corona virus heeft ook bij Rijnsburgse Boys toegeslagen! Er zijn op dit moment twee spelende jeugdleden besmet. Een aantal anderen hebben zich laten testen en wachten nog op de uitslag. Daarnaast zijn een aantal jeugdspelers in thuisquarantaine.
Gelukkig hebben zij dit onmiddellijk gemeld bij hun leiders/trainers, die dit direct weer aan het Bestuur hebben doorgegeven.
Na overleg met de KNVB en de GGD (van waaruit wij alle tips en adviezen krijgen en dus niets zelf beslissen) zijn er maatregelen genomen. Wedstrijden zijn uitgesteld, trainingen afgelast en de spelers die in quarantaine zitten mogen uiteraard het huis niet verlaten. En zijn dus ook niet welkom op sportpark Middelmors. We zullen er uiteraard alles aan doen om zoveel mogelijk wedstrijden en trainingen door te laten gaan. De ouders van de jeugdelftallen, waarvan spelers zijn besmet of in thuisquarantaine zitten (al dan niet in afwachting van de uitslag van de test), zijn op de hoogte gebracht, opdat zij extra aandacht kunnen schenken aan de gezondheid van hun kinderen.
Het is de afgelopen dagen heel duidelijk geworden dat het Corona virus in de regio aanwezig is. Maar ook dat je wel heel gemakkelijk dit virus kunt oplopen. Wij vragen een ieder dan ook dringend om alle basis maatregelen in acht te nemen.

  • Houd 1 ½ m afstand, binnen en buiten, in de kantine en op het plein
  • Was je handen meer dan regelmatig
  • Vermijd drukke plekken
  • Blijf thuis als je klachten hebt, kom dus niet trainen of een wedstrijd spelen
  • Laat je testen als je klachten hebt.

Mocht je, of iemand anders in het huisgezin, onverhoopt klachten krijgen, informeer dan altijd zo snel als mogelijk is je leider of trainer. Rijnsburgse Boys kan dan snel maatregelen nemen waardoor de gevolgen beperkt kunnen blijven.
Misschien ten overvloede, maar Rijnsburgse Boys verzint de regels niet! En ook al zegt Rijnsburgse Boys dat team X niet mag trainen en/of spelen: dat komt puur op advies vanuit de KNVB en de GGD! En daar hebben wij ons aan te houden
Corona werkgroep