outhands

Contributieperikelen

 Als nieuwe penningmeester val je met een contributieronde van 1.200 leden direct met je neus in de boter. Gelukkig loopt inmiddels 80 % via automatisch incasso maar ook in dat traject kan het nodige mislopen. Van de leden die op rekening betalen zijn er nog een flink aantal die niet betaald hebben. Begin november gaan wij deze leden aanmanen waarna zij nog 14 dagen de tijd krijgen om te betalen. Daarna volgt een speelverbod ofwel de spelerspas wordt ingetrokken. De contributie blijft voor de vereniging een belangrijke en onmisbare bron van inkomen en ieder lid MOET gewoon contributie betalen.
Ook zijn er natuurlijk altijd de bijzonderheden en uitzonderingen. Het bestuur staat open voor op- en aanmerkingen. Voor mij als penningmeester is het belangrijk dat u deze schriftelijk, het liefst per email, kenbaar maakt met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, factuurnummer en reden. Alleen op deze wijze lukt het ons om adequaat te reageren.

Verder vraagt het bestuur begrip en medewerking van de leden voor het up-to-date bijhouden van het omvangrijke ledenbestand. Opzeggingen en adreswijzigingen komen veel te laat binnen waardoor er “vervuiling”in het computerbestand ontstaat. ALTIJD schriftelijk via de internetsite: www:rijnsburgseboys.nl ledenmutaties (zie snelmenu op voorpagina) doorgeven. Bij voorbaat hartelijk dank

Met vriendelijke groet

Krijn van der Spijk   
penningmeester@rijnsburgseboys.nl

Henk de Wolde
secretaris@rijnsburgseboys.nl