outhands

Contributieachterstand = Niet spelen

Na een 2-tal brieven en e-mails moeten tot op heden  nog steeds een tiental leden hun contributie betalen !

Dit zijn zowel spelende leden als niet spelende leden.

Mocht de contributie rond 15 november niet betaald zijn, dan zal de spelerspas ingenomen worden, zodat het niet mogelijk is om te voetballen en ook te trainen. Ook zullen de coördinatoren en leiders hiervan op de hoogte worden gesteld.

Mochten de niet spelende leden, na 15 november niet betaald hebben, dan wordt aangenomen, dat ze geen lid meer willen zijn en worden uitgeschreven.

Heeft u andere redenen voor het in gebreke blijven schroom niet en neem dan contact op met ondergetekende.

De Penningmeester.