Bram van Egmond

Contributieachterstand

Eind juli heeft ieder spelend- / niet spelend lid zijn factuur gehad, met daarop vermeld het contributiebedrag.
Leden, die geen automatische incasso hebben, konden voor 1 september contant betalen of via de bank. Van leden met automatische incasso werd rond eind augustus begin september de contributie geïnd.
Tot op heden moeten nog veel leden hun contributie betalen. Zowel leden met contante betaling, als leden met automatische incasso, waar de contributie van gestorneerd is.
De desbetreffende ouders / leden weten zelf dat het hen betreft.
Mocht de contributie op 1 november niet betaald zijn, dan zal de spelerspas ingenomen worden, zodat het niet mogelijk is om te voetballen en ook te trainen. Ook zullen de coördinatoren en leiders hiervan op de hoogte worden gesteld.
Mochten de niet spelende leden, na 1 november niet betaald hebben, dan wordt aangenomen, dat ze geen lid meer willen zijn en worden uitgeschreven.
Heeft u andere redenen voor het in gebreke blijven schroom niet en neem dan contact op met ondergetekende.
Namens het bestuur
Krijn van der Spijk
penningmeester