secretariaat

Contributieachterstand 2018/2019

Voor 1 september werd van de leden verwacht, dat zij aan hun competitieverplichtingen hadden voldaan. Via automatische incasso, zelf overmaken of contant betalen.
Tot op heden moeten nog leden hun contributie betalen. Zowel leden met contante betaling, als leden met automatische incasso, waar de contributie van gestorneerd is.
De desbetreffende ouders / leden zijn daarover via een e-mail ingelicht.
Mocht de contributie voor 29 september a.s. niet betaald zijn, dan zal de ledenpas geblokkeerd worden en tijdelijk een speelverbod worden opgelegd.
Ook zullen de coördinatoren en leiders hiervan op de hoogte worden gesteld.
Mochten de niet spelende leden, na 29 september niet betaald hebben, dan wordt aangenomen, dat ze geen lid meer willen zijn en worden uitgeschreven.
Heeft u andere redenen voor het in gebreke blijven schroom niet en neem dan contact op met ondergetekende.
 
Namens het bestuur,
Marcel Wolthaus
penningmeester Rijnsburgse Boys