secretariaat

Contributie…

Contributieachterstand
 
In de 1e / 2e week van augustus heeft u de contributiefacturen binnen gekregen. Op de site en teletekst heeft gestaan wat u wel of niet moest doen, om over te gaan tot betaling van de contributie(s).
Tot op dit moment staan er nog een 35-tal contributiebetalingen open, zowel contant als storneringen. Dit zijn spelende leden en niet spelende leden.
Mocht de contributie rond eind oktober niet betaald zijn, dan zal de spelerspas ingenomen worden, zodat het niet mogelijk is, om te voetballen. Ook zullen de leiders hiervan op de hoogte worden gesteld.
Mochten de niet spelende leden, na eind oktober niet betaald hebben, dan wordt aangenomen, dat ze geen lid meer willen zijn.
Heeft u andere redenen voor het in gebreke blijven schroom niet en neem dan contact op met ondergetekende.
 
Namens het bestuur,
Krijn van der Spijk
penningmeester