secretariaat

Contributie seizoen 2020/2021

Geachte leden,
Tot half juli had u de tijd om wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie. Eind juli worden de facturen uitgedraaid en de automatische incasso’s aangemaakt. In de maand augustus wordt van u verwacht, dat u dan ook voldoet aan uw contributieverplichtingen.
Contante betaling
De facturen voor contante betaling worden eind juli via e-mail verstuurd.
Mocht uw e-mailadres niet bekend zijn, dan wordt de factuur thuis bezorgd. Gelieve uw e-mailadres alsnog door te geven via ledenadministratie@rijnsburgseboys.nl . U dient het verschuldigde bedrag over te maken voor 1 september 2020 naar IBAN NL 87 RABO 0356 8242 41. U kunt ook op 22 en 29 augustus 2020 contant betalen in de ontvangstruimte, naast het secretariaat tussen 11.00 en 12.00 uur. Contante betaling betekent NIET per kwartaal kunnen betalen. Let op: uw clubcard is nog geldig!
Automatische incasso
Eind juli worden deze facturen via e-mail verstuurd, van zowel voor de jaarlijkse incasso, als de kwartaal incasso.
Mocht uw e-mailadres niet bekend zijn, dan wordt de factuur thuisbezorgd. Gelieve uw e-mailadres alsnog door te geven via ledenadministratie@rijnsburgseboys.nl . De incasso zelf zal plaats vinden rond 28 augustus 2020.
Let op: uw clubcard is nog geldig! De clubcard van nieuwe leden wordt naar het adres gestuurd, wat bij ons bekend is.
Seizoenkaart 
Wilt u een seizoenkaart nemen, dan dient u zelf eerst het formulier in te vullen en het juiste bedrag over te maken, of contant betalen op het secretariaat. Had u al eerder een seizoenkaart, dan is betalen via de bank o.v.v. uw relatienummer (staat op uw pas) voldoende op IBAN NL 87 RABO 0356 8242 41. Ook hier geldt dat u voor 1 september 2020 dient te betalen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website naar ”Clubinfo” > ”Ledenadministratie”.
Marcel Wolthaus
Penningmeester Rijnsburgse Boys