outhands

Contributie perikelen

Inmiddels heeft u allemaal een contributiefactuur ontvangen. De automatische incasso is dinsdag 25 augustus succesvol verwerkt. Er zijn ca. 20 leden waarbij de automatische incasso is geweigerd en wij verzoeken die leden ZELF de betaling te regelen.

De ervaring leert dat er de komende dagen nog wel wat betalingen worden gestorneerd en ook deze leden verzoeken wij vriendelijk dan zelf voor betaling zorg te dragen!

Van de 200 leden die zelf de betaling per bank of contant regelen is ook bijna de helft binnen. A.s. zaterdag van 10.30-12.00uur is er nog een mogelijkheid om contant te betalen in het secretariaat. Na betaling ontvangt u uw ledenpas.

De contributie moet vóór 1 september binnen zijn anders beschikt u of uw kinderen niet over een spelerspas of ledenpas. Niet betalen is Niet spelen en Geen vrije toegang voor RBB 1.

A.s. Zaterdag tegen Argon moet overigens iedereen toegang betalen omdat dit een KNVB-beker wedstrijd is.

Er komen veel vragen over de vrijwilligerskorting:
De Algemene ledenvergadering heeft in juni besloten dat deze korting niet meer direct op factuur wordt verwerkt maar later in het seizoen aan de vrijwilligers wordt uitbetaald. Oneigenlijk gebruik van deze regeling ligt hier aan ten grondslag. Helaas moeten hier de goeie onder de kwaaie leiden.

Maar wees gerust de vrijwilligers komen niets tekort want in december of mei wordt alles rechtgetrokken.

Ook de regeling 4e lid gratis is aangepast en geldt alleen nog maar voor Jeugdleden.

Opmerkingen en klachten kunt u het beste schriftelijk communiceren via secretaris@rijnsburgseboys.nl dan komt het vanzelf bij ondergetekende terecht

Alvast bedankt voor de medewerking

Krijn van der Spijk
Penningmeester