outhands

Contributie-inning voor het nieuwe seizoen

 Deze week wordt gestart met de inning van de contributiegelden voor het nieuwe seizoen. We zijn daar wat later mee dan andere jaren, wat vooral wordt veroorzaakt door een nieuw ledensysteem dat we in gebruik hebben genomen. Het invoeren van alle gegevens hierin heeft ons enige tijd gekost, maar nu is dit allemaal rond.

Automatische incasso
De leden van wie wij een automatische incasso-opdracht hebben gekregen voor het innen van de contributie en eventueel van de gezinsleden ontvangen deze week een factuur voor de automatische incasso. Het aangegeven bedrag wordt rond 1 september automatisch afgeschreven. Indien een jaaropdracht is gegeven wordt dit bedrag ineens afgeschreven. Indien een kwartaalopdracht is gegeven, wordt het bedrag in vier termijnen afgeschreven, startende per 1 september en dan steeds drie maanden erna. Bij de factuur zijn tevens de lidmaatschapspassen gevoegd voor alle leden van het betreffende gezin.

Acceptgiro
De overige leden ontvangen deze week een factuur met acceptgiro voor de contributie voor het seizoen 2006-2007. Na betaling van de factuur wordt de lidmaatschapskaart thuisgestuurd. Indien u echter op korte termijn (bijvoorbeeld vóór de wedstrijd van zaterdag a.s.) uw pas wilt hebben, kunt u op zaterdagochtend 2 september a.s. tussen 08:00 en 12:00 terecht op het secretariaat. U kunt dan de getekende acceptgiro inleveren of contant betalen. Tevens kunt u een automatische incasso-opdracht geven voor volgend seizoen, dan wordt de pas volgend seizoen thuisgestuurd.

Tarieven
De volgende tarieven zijn gehanteerd:
Voor elk lid een verenigingscontributie van € 75,00
Voor spelende leden een aanvullende contributie van:

Senioren: € 95,00
A-junioren: € 70,00
B-junioren: € 65,00
C-junioren: € 60,00
D-pupillen: € 55,00
E-pupillen: € 45,00
F-pupillen: € 35,00
Mini’s: € 25,00

Vrijwilligersregeling:
Een niet-spelend lid, dat structureel vrijwilligerswerk voor de vereniging verricht, betaalt geen € 75,00, maar € 40,00. Dit is dus een korting van € 35,00. Bij sommige leden is op de factuur € 75,00 vermeld met een korting van € 35,00, voor andere leden staat direct € 40,00 vermeld. Dit hangt af van aanmelding bij de KNVB of niet.
Bovendien, indien 1 of meerdere personen van een gezin structureel vrijwilligers werk doet voor de vereniging, dan ontvangt ieder lid van dat gezin een korting van € 30,00.

Tribuneregeling
De lidmaatschapspas geeft recht op toegang tot de thuiswedstrijden van het eerste elftal. Deze pas geeft recht op een staanplaats. Indien u van een zitplaats op onze tribune gebruik wenst te maken, dan vragen wij van u een eenmalige jaarvergoeding van € 5,00. U kunt deze vergoeding elke zaterdagochtend (ook zaterdag a.s.) op het secretariaat voldoen, waarna uw pas van een kenmerk wordt voorzien om toegang te krijgen tot de tribune.