Marcel Wolthaus

Contributie – Inning seizoen 2021 – 2022

Geachte Leden,

Tot half juli had u de tijd, om wijzigingen door te geven en op deze datum zijn de facturen en automatische incasso’s uitgedraaid. In de maand augustus wordt van u verwacht, dat u dan ook voldoet aan uw contributieverplichtingen.

Contante betaling:
De facturen voor contante betaling worden eind juli via e-mail verstuurd. Mocht uw e-mailadres niet bekend zijn, dan wordt de factuur thuis bezorgd.
Ik wil u daarom verzoeken alsnog uw e-mailadres door te geven aan
ledenadministratie@rijnsburgseboys.nl
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken, voor 1 september a.s. ,
naar IBAN NL 87 RABO 0356 8242 41. Contante betaling betekent NIET per kwartaal kunnen betalen. Uw clubcard is nog geldig, voor oude leden. De clubcard van de nieuwe leden kunt u ophalen op het secretariaat.

Automatische Incasso:
Eind juli worden deze facturen via e-mail verstuurd, zowel voor de jaarlijkse incasso, als de kwartaal incasso. Mocht uw e-mailadres niet bekend zijn, dan wordt de factuur thuis bezorgd. ! Ik wil u dan verzoeken alsnog uw e-mailadres door te geven aan
ledenadministratie@rijnsburgseboys.
De incasso zelf zal plaats vinden op 28 augustus. Uw clubcard is nog geldig, voor oude leden. De clubcard van de nieuwe leden kunt u ophalen op het secretariaat.

Seizoenkaart:
Wilt u een seizoenkaart nemen, dan moet u zelf eerst het formulier invullen en het juiste bedrag overmaken, of betalen op het secretariaat. Had u al eerder een seizoenkaart, dan is betalen via de bank voldoende op IBAN : NL 87 RABO 0356 8242 41.
Uw seizoenkaart is nog geldig, voor oude leden. De seizoenkaart van de nieuwe leden kunt u ophalen op het secretariaat.

Om veel vragen te voorkomen leest u eerst de uitleg op de site onder ledenadministratie.

Marcel Wolthaus
penningmeester