outhands

Contributie – Inning seizoen 2013 – 2014

Geachte Leden,

Tot half juli had u de tijd, om wijzigingen door te geven en op deze datum zijn de facturen en automatische incasso’s uitgedraaid. In de maand augustus wordt van u verwacht, dat u dan ook voldoet aan uw contributieverplichtingen.

Contante betaling :
De facturen voor contante betaling worden eind juli verstuurd. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken, voor 1 september, naar het banknummer, dat vermeld staat op de factuur. U kunt ook op 24 augustus contant betalen in de ontvangstruimte, naast het secretariaat van 11.00 – 12.00 uur. Contante betaling betekent NIET per kwartaal kunnen betalen.
Uw ledenpas kunt u ophalen, na betaling, op het secretariaat.

Automatische Incasso :
Eind juli worden deze facturen verstuurd, zowel voor de jaarlijkse incasso, als de kwartaal incasso. De incasso zelf zal plaats vinden rond 25 augustus.
De ledenpas zal samen met de factuur verstuurd worden.

Seizoenkaart :
Wilt u een seizoenkaart nemen, dan moet u zelf eerst het juiste bedrag overmaken, of betalen op het secretariaat en een pasfoto inleveren. Had u al eerder een seizoenkaart, dan is betalen via de bank voldoende.

Om veel vragen te voorkomen leest u eerst de uitleg op de site onder ledenadministratie.

Krijn van der Spijk
Penningmeester