secretariaat

Contributie en facturen…

Alle facturen gaan de komende 2 weken de deur uit. Verreweg de meeste leden betalen nu via automatische incasso; dit kan in 1x of in 4x. In beide gevallen wordt de ledenpas meegestuurd. De 1e incasso zal op 27 augustus plaatsvinden.
Er zijn nog circa 80 leden die contant betalen (per bank overmaken valt hier ook onder). Zij krijgen alleen de factuur opgestuurd en kunnen de ledenpas afhalen wanneer zij betaald hebben. Er zijn 2 momenten om op de club zelf contant te betalen: op zaterdag 23 augustus tussen 11.00 uur en 12.00 uur en op zaterdag 30 augustus tussen 11.00 uur en 12.00 uur; op beide data in de commissiekamer bij de penningmeester. Verzoek om factuur mee te nemen. Daarna kan er uitsluitend nog maar per bank worden betaald! Dit kan op rekeningnummer NL 87 RABO 0356824241 onder vermelding van het factuurnummer. Onze voorkeur gaat uit naar per bank overmaken; dit voorkomt een wachtrij en scheelt vrijwilligers ook veel werk!
De bekende T á €15 voor de tribune kan wel op meerdere momenten verkregen worden; ook doordeweeks wanneer het secretariaat bemand is.
Valt er nu een envelop op de mat en kloppen er een aantal dingen niet (meer)? Denk hierbij bijvoorbeeld aan adreswijziging of wijziging rekeningnummer of misschien wilt u overstappen van contante betaling naar automatische incasso? Geef dit dan direct door aan de Ledenadministratie, dan kan het in de meeste gevallen snel worden opgelost!