secretariaat

Contributie / betalingen

Beste leden,
Maandag 28-8-2017, is de automatische incasso voor de jaarcontributie en kwartaalcontributie geïncasseerd.
Dit betekent dat van een ieder wordt geacht dat de contributie voor de betreffende periode is betaald.
In een aantal gevallen hebben wij te maken met storneringen om uiteenlopende redenen.
Indien de incasso gestorneerd is ontvangt u een email waarin u verzocht wordt om voor 8 september de contributie alsnog te voldoen.
Bij in gebreke blijven heeft het bestuur het recht om u de gratis toegang tot RBB 1, training en het spelen van wedstrijden te ontzeggen.
Wij willen u er op wijzen dat er vanaf heden weer iedere thuiswedstrijd van ons eerste elftal een toegangscontrole, via het scannen van de ledenpas, zal plaatsvinden.
Houdt u dan ook uw rekeningafschrift in de gaten of de incasso correct is uitgevoerd en de contributie (en evt. tribunetoeslag) is betaald.
Wanneer dit namelijk niet het geval is zullen de stewards u de toegang weigeren. Dit is niet leuk voor u maar ook niet voor hen..
Bovenstaande geldt trouwens ook voor mensen die contant dienen te betalen.
Tevens herinneren wij u eraan dat contante betaling van de contributie duurder is dan per automatische incasso.
Met vriendelijke groeten en dank voor uw medewerking
Marcel Wolthaus
penningmeester