secretariaat

Contributie 4e periode & teruggave vrijwilligerskorting

Rond 25 april zal de automatische incasso van de 4e periode van de contributie voor het seizoen 2014/2015 plaatsvinden. Dit geldt uiteraard ook voor de leden die nu opzeggen. U bent namelijk contributieplichtig voor een heel seizoen.
In mei wordt de vrijwilligerskorting terugbetaald aan hen die per kwartaal betalen. Wanneer u dit nog niet hebt ingediend kunt u het formulier downloaden via de website of afhalen bij het secretariaat. Wij verzoeken u het formulier zo duidelijk mogelijk in te vullen.
Voor verdere informatie kunt u terecht op de website onder het kopje ledenadministratie.