secretariaat

Contributie 3e Periode

Rond 25 januari zal de automatische incasso plaatsvinden van de contributie 3e periode seizoen 2014/2015.
Het bedrag zal hetzelfde zijn, als wat in november is verrekend.
 
De penningmeester